28OCT

Conferinta de presa-28 oct 2014, Spitalul Judetean Sibiu

Conferința de presă 28 octombrie 2014 ora 13 Spitalul Clinic Județean Sibiu

Tematica Conferinței de presă este prezentarea a două proiecte în derulare la ULBS in colaborare cu Leo Pharma și SRD (Societatea Romana de Dermatologie):

1. Aprecierea atitudinii față de keratoze actinice și carcinoame cutanate în populația sănătoasă corelată cu prevalența acestora și evaluarea riscului de transformare neoplazică prin analiza factorilor asociați.

2. Studiul factorilor de risc tumoral corelați cu formele clinico-patologice ale carcinoamelor cutanate și analiza comportamentului unor grupe populaționale fața de cancerele cutanate.

Organizator: Conf. Univ. Dr. Maria Rotaru, Secția Clinică Dermatologie Spitalul Clinic Județean de Urgentă Sibiu, Facultatea de Medicină’ Victor Papilian’, Universitatea’ Lucian Blaga’ din Sibiu.
Invitați: Conf. Univ. Dr. Manuela Pumnea, Prodecan al Facultății de Medicină ULBS, Madalina Kirberg—Product Manager Dermatology Leo Pharma
Participanți: medici specialiști dermatologi , medici rezidenți dematologie, presa, televiziunea locală.
Keratozele actinice sunt leziuni cutanate precanceroase care apar mai frecvent după vârsta de 40 de ani în special la persoanele cu pielea deschisă la culoare (fototipul cutanat I și II) cu o prevalență de aproximativ
 • 15% în Europa;
 • 25% în SUA;
 • 50% în Australia.

Riscul de transformare malignă în carcinom CSC sau CBC este de 1-2% din cazuri.
De aceea este foarte important diagnosticul și tratamentul precoce al acestor leziuni în faza în care rezolvarea poate fi mult mai rapidă și mai puțin costisitoare.
Cele 2 proiecte în derulare, unul pe o perioada de 12 luni și celălalt pe o perioada de 18 luni vor avea ca obiective majore sensibilizarea populatiei fata de acest tip de cancer si crearea unui registru de evidenta a persoanelor afectate.
Se preconizează să includem în proiecte un număr de:

 • 750 respondenți aparent sănătoși aparținând unor grupe populaționale diferite socio-demografic;
 • 250 pacienți diagnosticați și tratați cu keratoze actinice, sau/și carcinoame cutanate din toate centrele implicate în proiect.
Proiectul 1 — obiectiv principal:

 • realizarea unui studiu prospectiv multicentric în populația sănătoasă cu evaluarea atitudinii și conduitei față de keratoze actinice și carcinoame cutanate și evaluarea factorilor de risc asociați la respondenții sănătoși
 • aprecierea prevalenței keratozelor actinice și a carcinoamelor cutanate în zonele geografice implicate în studiu;
 • aprecierea riscului de transformare în carcinoame cutanate a keratozelor actinice prin analiza factorilor asociați în procesul de carcinogeneză.

Pe baza acestui studiu se poate actualiza un protocol de diagnostic precoce și tratament în keratozele actinice și carcinoamele cutanate într-o acțiune convergentă care cuprinde examinarea clinică a pacienților cu acest tip de leziuni de către medici dermatologi din 5 Clinici de Dermatologie din centrele universitare Sibiu, Tg. Mureș, Iași, București și Constanța.

Al 2-lea proiect urmărește

 • luarea în evidență a pacienților cu carcinoame cutanate și keratoze actinice prin realizarea și completarea fișei pacientului și identificarea factorilor epidemiologici, clinico-histopatologici și prognostici;
 • evaluarea riscului tumoral prin completarea de către respondenți (grupe populaționale aparent sănătoase) și pacienți cu carcinoame cutanate și keratoze actinice a chestionarelor de identificare a factorilor de risc tumorali;
 • realizarea unei baze de date electronice pe baza informațiilor colectate cu date epidemiologice despre carcinoamele cutanate, keratozele actinice și a factorilor de risc tumorali care să permită stabilirea unor corelații între acestea și poate sta la baza creării unui registru național de carcinoame cutanate;
 • actualizarea unui algoritm de tratament adaptat formelor clinico-histopatologice;
 • cunoașterea gradului de informare medicală a populației (din 3 grupe populaționale socio-demografice diferite) despre carcinoamele cutanate prin completarea chestionarului referitor la gradul de informare și comportament a populației și expunerea la UV;
 • crearea unui suport de educație sanitară a populației cu informații utile și practice despre carcinoamele cutanate prin realizarea și diseminarea unor pliante informative și ghiduri care se vor adresa pacienților despre factorii de risc, agresiunea actinică, posibilitățile de tratament, formele de cancere cutanate și precancere, care vor putea fi accesibile și cabinetelor medicului de familie;
 • implementarea unor măsuri profilactice eficiente în populație pentru un diagnostic precoce al cancerului de piele și protocol de control profilactic al pacienților cu risc ( bianual / anual);
 • aprecierea incidenței carcinoamelor cutanate și a keratozelor actinice prin analiza statistică a datelor studiului;
 • comunicarea și publicarea datelor (prin prelucrarea și prezentarea rezultatelor) în cadrul unor mese rotunde, work-shopuri, conferințe, articole cotate și indexate în baze de date internaționale;
 • crearea unui site pentru pacienți cu informații legate de factorii de risc tumorali, agresiunea actinică, formele clinice ale carcinoamelor cutanate, protocoalele terapeutice și măsurile profilactice recomandate de către specialiștii dermatologi.
Beneficiari direcți ai acestor 2 proiecte vor fi:

 • pacienții cu leziuni de keratoze actinice, sau /și cu carcinoame cutanate printr-un management al leziunilor precanceroase de tip keratoze actinice înaintea transformării maligne;
 • populația sănătoasă va fi sensibilizată în riscul de transformare al keratozelor actinice, în carcinoame cutanate, a schimbării atitudinii față de acestea și față de expunerea la soare, prin cunoașterea factorilor carcinogeni asociați;
 • medicii de familie care vor participa la conferințe și workshopuri pe această temă vor avea acces la opinia unui specialist privind managementul acestora;
 • medicii dermatologi care vor putea să trateze în faze incipiente aceste leziuni precanceroase cât și carcinoamele cutanate;
 • medicii rezidenți dermatologi din centrele universitare incluse în studiu se vor implica în colectarea datelor din chestionarele atât adresate respondenților sănătoși cât și pacienților cu keratoze actinice și carcinoame cutanate.
Beneficiari indirecți:

 • Societatea Română de Dermatologie care va avea acces la rezultatele studiului efectuat și va putea avea o bază de date necesară întocmirii unor registre naționale de evidență a cancerelor cutanate;
 • Sistemul sanitar românesc care va putea folosi datele obținute ca punct de plecare pentru crearea unor strategii naționale de educație a populației pe această temă medicală foarte actuală;

Ziua Mondială a psoriazisului ZMP— se organizează la nivel național în 29 octombrie 2014.

A fost pentru prima dată organizată la nivel mondial în 2004.

În România sunt afectați de această afecțiune un procent de aprox 2 % din populație , dar mulți pacienți amâna începerea unui tratament de specialitate sau prefera tratamente ‘naturiste ‘ care pot agrava boala.

În Clinica Dermatologie Sibiu au fost spitalizați și tratați în ultimii 3 ani un număr de 270 de pacienți cu psoriazis, în special forme medii și severe.

Cu ocazia ZMP se desfășoară și în România campanii, manifestări și evenimente menite să aducă în atenția publicului larg problematica comună a tuturor persoanelor afectate de psoriazis.

Se preconizează crearea unui registru național de evidență a pacienților cu psoriazis.

În acest an sloganul campaniei ZMP este ‘apropierea nu este contagioasă’ având în vedere faptul că multe persoane neinformate suficient din anturajul pacienților cu psoriazis manifestă rezervă față de aceștia, lucru că îl face mult mai vulnerabili și afectați psiho-emoțional de boala lor.

Un element important urmărit îl reprezintă ameliorarea calității vieții pacienților afectați de psoriazis, boala cronică inflamatorie cu manifestări cutanate și /sau articulare dar și cu răsunet asupra organismului în general.

Sursa:http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/10/28/comunicat-de-presa-spitalul-clinic-judetean-sibiu-15-10-51